شناسنامه گروه ادبیات
 
نام گروه ادبیات
تماس با من
جنسیت مرد
سن 55
درباره من یثربی

کشور ایران  
شهر قم

تحصیلات لیسانس  
شغل دبیر آ.پ و هنرآموز رایانه  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها