X
تبلیغات
رایتل

نوشتن انشاهای خلاقمقاله :نوشتن انشاهای خلاق
نویسنده : افسانه علی پاشازاده

 گروه هـای آمـوزش عمومـی بخـش بوستـان و گلستـان

انشاء به معنی ایجاد کردن،پرورش دادن،ابداع و خلق کردن است و آنچه را که امروزه فن انشاء گفته میشود از نخستین معنای آن(ایجاد)گرفته شده است. انشاء به معنی نظم دادن به فکر به معنی ایجاد کلام و سخن و نگارش آن است.
معادل فارسی انشاء دبیری است که به معنی منشیگری و کتابت میباشد.در اصطلاح ادبیات انشاء عبارت از نگارش جملات و عباراتی است که افکار نویسنده را به صورتی روشن و زیبا بیان کند که خواننده آنها را به سهولت بفهمد و برایش خوشایند و مطلوب باشد.


هدفهای آموزش انشا

1)دانش‌آموزان بتوانند آنچه را که می‌اندیشند و می‌خوانند به دیگری بگویند و بنویسند.

2)دانش‌آموزانی که تخیل قوی و استعدادی بیشتر در نویسندگی دارند بشناسیم و در مسیری صحیح هدایت کنیم.

3)پرورش قوه استدلال،تفکر و دقت دانش‌آموزان و وادار کردن آنها به درست دیدن و شنیدن،سپس دیده و شنیده خود را به طرز ساده و روشن بیان کردن و نوشتن است.

روش آموزش انشا

زمینه یادگیری انشاء مانند کودکی می‌ماند برای سخن گفتن،غذا خوردن،راه رفتن از ساده به مشکل نیاز به کمک بسیار ما دارد این دانش‌آموز و یا نوآموز برای اینکه بهتر بنویسد و بهتر بیان کند و مطالب را آنچه که هست بازگو کند نیاز به کمک و راهنمایی و هدایت ما دارد.

*پایه نوشتن صحیح و مستقل از همان کلاسهای اولیه گذاشته میشود.دانش‌آموزان از سال اول تحصیل می‌آموزند که چگونه منظور خود را درست بیان کنند در کلاس دوم علاوه بر جمله‌سازی و تکمیل جمله‌های ناقص،با کلمه‌های آشنا جواب سؤالات را به صورت کتبی می‌نویسند و از کلاس سوم نوشتن انشاء عملاً آغاز می‌گردد و دانش‌آموزان ابتدا برای هر انشاء طرح‌ریزی می‌نمایند و این طراحی در مرحله اول به طور شفاهی انجام می‌گیرد و بعد به صورت کتبی درمی‌آید.

*برای دانش‌آموزان انشاء آموزگاران باید دانش‌آموزان را هدایت و راهنمایی کنند که شاگردان نظم فکری داشته و در مشاهدات خود دقیق باشند،درست بیندیشند،خوب بیان کنند و به قاعده بنویسند.

تنها دادن موضوع برای نوشتن انشاء کافی نیست دانش‌آموزان لازم است که بیاموزند که قبلاً فکر کنند و ریزه‌کاریها را دقیق مشاهده نمایند و پس از آنکه فکر و مایه‌ای برای نوشتن پیدا کردند ما به کارگیری اصول نگارشی را که از آموزگار خود فرا گرفته‌اند شروع به نوشتن انشاء نمایند.
*یکی از شرایط نوشتن انشاء تسلط و مهارت یافتن در خواندن است برای این کار یکی از بهترین روشها جمع کردن کتاب داستان دانش‌آموزان و دادن کتابها به دانش‌آموزان که آن کتابها را نخوانده‌اند و به همین ترتیب تا همه دانش‌آموزان در مدت یکی دو هفته متوالی بتوانند تمامی کتاب داستانها را بخوانند و خلاصه‌ی آن را در دفتر خود بنویسند.گاهی اوقات نوآموز نمی‌تواند فکر خود را روی موضوعی متمرکز کند و یا مایه ذهنی لازم و کافی در آن زمینه ندارد.در این صورت معلم می‌تواند معانی و مفاهیم را به او القاء کند و شاگرد به آن معانی لباس مناسب بپوشاند و به صورت مکتوب درآورد.
یک تذکر مهم در نوشتن انشا

دانش‌آموزان باید بدانند همان‌طوری که در صحبت کردن نباید از موضوع خارج شد بی‌مورد سخن گفت و یا زیاد حرف زد،در نوشتن هم باید از حاشیه‌رویهای بی‌موقع و آوردن جمله‌های پرلفظ و بی‌معنی خودداری کرد.امروزه نوشته‌ای پسندیده است که دارای جمله‌های کوتاه و رعایت مساوات در کلام باشد.


*در نوشتن انشاء باید از بازی داستان‌سازی نیز استفاده کرد داستانهای نیمه تمام که دانش‌آموز باید ادامه داستان را خود از فکر و ذهن خود بسازد و یا این روش را به صورت بازی دربیاوریم یکی از دانش‌آموزان داستانی را شروع می‌کند و پس از گفتن یکی دو جمله نوبت به دانش‌آموز دیگر می‌رسد که دنباله‌ی داستان را بگوید همین‌طور تا آخر،تا داستان تمام شود در این بازی علاوه بر تقویت سرعت انتقال و تخیل اطفال،قدرت حفظ،رشته منطقی کلام نیز در آنها پرورش می‌یابد.
*در درس انشاء به رغبت و علاقه دانش‌آموزان و مفید بودن آنچه آموخته میشود باید توجه بیشتری داشت داشتن روزنامه دیواری،تهیه لوحه‌های مختلف کمک مؤثری به انشاء دانش‌آموزان می‌کند،چون موضوعات توصیفی با محسوسات و مشاهدات و تجربه‌های کودکان بستگی پیدا می‌کند با علاقه و رغبت بیشتری می‌نویسند.

محل مناسب نوشتن انشا(کلاس یا منزل)

معلمینی که تنها به تعیین موضوع انشاء بسنده می‌کنند و از دانش‌آموزان می‌خواهند که در منزل انشاء بنویسند و در جلسه بعد در کلاس بخوانند و مجدداً موضوعی دیگر برای جلسه آینده معین می‌کنند باعث می شوند که تعدادی از دانش‌آموزان از اولیای خود کمک بگیرند و تعدادی اصلاً ننویسند و یا تنها به نوشتن چند جمله تکراری و بی‌سر و ته اکتفا کنند.

بهترین راه‌حل برای نوشتن انشاء ابتدا هر درسی که داده میشود معلم باید هم خانواده و مخالف و هم معنی کلماتی که در آن درس وجود دارد برای دانش‌آموزان یاد بدهد بعد از چند درس دانش‌آموز دیگر مثل قبل از معلم تقلید نمی‌کند بلکه جلوتر از معلم این کلمات را پیدا کرده و سعی در یادگیری این کلمات میشود و این کار به صورت بازی درمی‌آید.بعد از چند جلسه بعضی از کلمات هر درس را مشخص کرده و به صورت جمله در کلاس می‌نویسند و برای بقیه دانش‌آموزان آنها را می‌خوانند و یا احیاناً در پای تخته می‌نویسند تا با کلمات و جملات بیشتری آشنا بشوند در جلسات بعدی موضوعی به دانش‌آموز گفته میشود که در کلاس در مورد آن موضوع فقط به صورت جمله‌های کوتاه بنویسند و بعد از چهار ماه به دانش‌آموز کلمه انشاء را بیان می‌کنیم و در مورد انشاء بیشتر صحبت می‌کنیم و نکاتی که در مورد موضوعی خاص مربوط میشود مشخص می‌کنیم و به نوشته‌های جمله‌سازی خود نظمی منطقی داده و به صورت یک نوشته کامل درمی‌آوریم و مطالب دانش‌آموزان باید در قالب جملات کوتاه و کامل در مورد آن موضوع بیان شود.
*در کلاسهای چهارم و پنجم شاگردان را به استفاده از تشبیهات زیبا تشویق می‌کنیم.در کلاس اول و دوم انشاء شامل جمله‌نویسی درباره کلمه یا تصویر میباشد و گاه کامل کردن جمله و انشاء از کلاس سوم شروع میشود.دانش‌آموزانی که نمی‌توانند انشاء را بنویسند و نمی‌دانند چگونه شروع کنند معلم می‌تواند به آنها کمک کند تا در کار نوشتن راه بیفتند که برای موضوع تعدادی سؤال به آنها بدهد تا پاسخ به آن سؤالات مطلب نوشته‌ی ایشان باشد در نوشته باید قواعد درست‌نویسی رعایت گردد.هر مطلب انشاء را در بند یا پاراگرافی جداگانه بنویسند خوب است اگر نوشته یا ابیات مناسب و یا ضرب‌المثل همراه باشد.

موضوع انشا

وظیفه معلم در درجه اول انتخاب موضوعی مناسب کلاس برای انشاء است در کلاسهای پایینتر بسیار ساده و آسان است ولی رفته رفته موضوعها پیچیده‌تر میشود.

ساده‌ترین موضوع،انشایی است که زیاد احتیاج به تفکر و تعقل نباشد مثل یک توصیف کلاس،در این حالت شاگرد آنچه را که به چشم خود می‌بیند به صورت جملات کوتاه به روی کاغذ می‌آورد.اگر این موضوع برای بعضی از دانش‌آموزان مشکل بود و ندانستند که از کجا و به چه ترتیب شروع کنند معلم می‌تواند با توصیف شفاهی آنها را راهنمایی کنند تا بتوانند بنویسند .

موضوع دوم:

تبدیل شعر به نثر است که به زبانی ساده و به زبان امروزی نوشته شود که در کلاس سوم به دانش‌آموزان داده میشود.
موضوع سوم:موضوعات اجتماعی مثل وظیفه پلیس و خیابان که علاوه بر چشم بینا،به قوه فکر و استدلال نیاز هست در پایه چهارم به دانش‌آموزان گفته میشود.

کم‌کم باید از محسوسات کاست و به محتویات افزود و از موضوعهای اجتماعی به سوی موضوعهای اخلاقی رفت و به تدریج آنها را به اندیشیدن و مدد گرفتن از تجمل واداشت البته مسایل اخلاقی و آنگونه که خود احساس کرده‌اند می‌نویسند که در اوایل کلاس پنجم به دانش‌آموزان گفته میشود.

در اواخر کلاس پنجم موضوعات ادبی فلسفی و موضوعهای جامعه مانند قصه‌نویسی و رمان‌نویسی به دانش‌آموز گفته میشود اما نگارش این موضوعهای جامع،کار هر شاگردی نیست،علاوه بر آموختن فنون نگارش و تعقل و استدلال و توصیف،استعدادی خاص می‌خواهد.

در پایه سوم خلاصه‌نویسی که میتوان یک درس یا متنی را به صورت خلاصه بنویسند گاهی میتوان یک تصویر یا سلسله تصاویر موضوع انشاء قرار داد و از شاگردان خواست که در مورد این تصاویر مطلب بنویسند.

نکات بهداشتی را از کودکان بخواهیم مثل(چرا مسواک می‌زنید؟)

در پایه سوم به دانش‌آموز یادآور می‌شویم که بهتر است نوشته خود را با یک جمله بهتر تمام کنیم و اگر دانش‌آموزان مطالب جالبی بیان کرده اما جمله‌های او ناصحیح است می‌توانیم تذکر لازم را در پایین صفحه بنویسیم و به فکر و اندیشه او نمره بدهیم.

یک نکته مهم

در تمامی پایه‌ها برای این که دانش‌آموزان با نوشتن بیشتر آشنا بشوند باید به کتاب بنویسیم بیشتر اهمیت بدهیم چون تمامی نکاتی که در بنویسیم وجود دارد علائم و نشانه‌هایی هستند که در نوشتن انشاء به ما کمک می‌کنند و به تک تک تمرینات اهمیت داده و به دانش‌آموزان یاد دهیم.مثل موضوعهایی در مورد رعایت علائم دستوری در نوشتن.

در جمله و انشا علامت‌گذاری باید مراعات شود.


نقطه(.)در پایان جمله‌های کامل به کار می‌رود.

دو نقطه(:) علامت نقل قول است و گفته دیگران را در گیومه می‌گذاریم.

(؟)علامت سؤال در پرانتز نویسنده راجع‌به آن صحبت شک و تردید دارد.

(!)در آخر جملات عاطفی مثل به‌به! آفرین!

هر جا وَ بگذاریم نیازی به ویرگول نداریم.

؟در آخر جمله‌های کامل به صورت پرسشی نوشته شود.

و علامتهای دیگری که در پایه‌های مختلف به دانش‌آموز گفته میشود تا نوشته‌ی آنها کامل‌تر شود.

 

نکات مهم در نوشتن انشا

*در مورد کلمه‌ی ایجاز(مختصرگویی) را بیشتر توضیح دهیم باید مختصر نوشتن را در نوشته مراعات کنیم و کلمه‌ها و جمله‌های زائد را حذف کنیم و به درازا کشیدن کلام یا به کار بردن کلمات زائد خودداری کنیم و علامت‌گذاری را در نوشته مراعات کنیم.

وجود مقدمه در نتیجه‌گیری در تمامی انشاءها الزامی نیست.

کلمات را در نوشتن خود به صورت کتابی به کار ببریم و از نوشتن به صورت محاوره‌ای و شکسته خودداری بکنیم.
انواع انشا

1)توصیفی یا وصفی:

ساده‌ترین نوع انشاء است دانش‌آموز چیزهایی را که در اطراف خود می‌بیند یا می‌شنود یا احساس می‌کند وصف و تعریف می‌نماید.

2)گزارش‌نویسی:
برخی گزارش‌نویسی را نوعی انشای نقلی به حساب می‌آورند.

وقتی دانش‌آموزان به گردش علمی می‌روند معلم می‌تواند از آنها بخواهد که گزارش از آن روز تهیه کند.غالباً برای تهیه گزارش نیاز به تحقیق،سؤال و جستجو میباشد.

3)انشای نقلی:برای بیان سرگذشت خود یا دیگران به کار میرود یا معلم میتواند برای آموزش انشای نقلی تمرینات زیر را انجام دهد داستان‌گویی،نوشتن خلاصه متن خوانده شده نوشتن خلاصه کارهایی که در زمان معینی انجام شد مثلاً روز جمعه چه کار کرده.


4)برگرداندن شعر به زبان ساده و نثر امروز:

معلم می‌تواند شعرهای مناسبی را از کتاب فارسی یا خارج از کتاب به دانش‌آموزان داده و بخواهد که اشعار را به نثر ساده امروز بنویسند شاگردان باید توجه کنند در این نوع نوشته از حاشیه رفتن خودداری کنند و تنها مفهوم را به زبان ساده و گویا و کوتاه بنویسند.

5)انشای تخیلی:محصول ذهن و ساخته و پرداخته افکار دانش‌آموز است و غالباً اساس خارجی ندارد این نوع انشاء فرصتی است برای شناخت افکار دانش‌آموز و گرایشات درونی او که در چه دنیایی و آرزوهای درست و غلط او چگونه است.معلم می‌تواند شروع داستانی را بگوید و دانش‌آموزان آن را تمام کنند یا از شاگردان بخواهیم قلم،کاغذ،دفتر یا تخته سیاه و سرگذشت اشیاء را بیان کند.

6)خلاصه‌نویسی:موجب پرورش قدرت نویسندگی و گسترش از کودکان میشود و آنها را آماده می‌کند که در موقع لزوم بخوانند اصل مقصود یک درسی یا یک مقاله را استخراج نمایند.

7)نامه‌نگاری:نامه بیان کتبی موضوعی است برای مخاطبی که حضور ندارد نامه‌ای را که ما می‌نویسیم معرف شخصیت فرهنگ،ادب و ذوق و سلیقه ماست و باید همان اثر را در مخاطب بگذارد که شخصیت خود ما می‌گذارد.
8)انواع نامه:

نامه‌های خصوصی-نامه‌های رسمی و اداری

داشتن حاشیه سفید نامه‌ها الزامی است حاشیه سمت راست بیشتر از سمت چپ است.

در نامه‌های اداری گذاشتن تاریخ در بالا گوشه سمت چپ لازم است.

نامه‌های خصوصی باید ساده و بیان‌کننده روح صمیمیت و یکرنگی باشد.اما در نامه‌های اداری جنبه رسمی بودم مراعات میشود و نامه‌های اداری نباید خودمانی نوشته شود.

برای نوشتن نامه نباید از مداد استفاده کنند.

نامه‌های اداری یا رسمی را میتوان تایپ کرد اما اگر نامه دوستانه را تایپ کنیم نشانه بی‌صمیمیتی ما نسبت به گیرنده نامه خواهد بود.

قواعد علامت‌گذاری:

علامت‌گذاری در نامه مانند هر نوشته دیگری رعایت می شود.

کلماتی را در نوشته خود به کار بریم که معنی آنها را می‌دانیم و اگر معنی کلمه‌ای را نمی‌دانیم بهتر است به فرهنگ لغات مراجعه کنیم و غلط املایی در نوشته نداشته باشیم.اگر برای کسی نامه می‌نویسیم لازم است نشانی ما را داشته باشد.نشانی در زیر متن نامه بنویسیم.در نامه اداری نام و نام خانوادگی و امضا الزامی است.

ارکان یک نامه

هر نامه شامل چهار بخش اصلی است:

1)عنوان
2)شروع نامه

3)متن نامه

4)عبارت پایان نامه

نامه اداری حاشیه سفید در سمت راست در نامه اداری گاه اسم دقیق اداره یا سازمان و گاه رئیس که اداره را مخاطب قرار می‌دهند.

مثال:ریاست محترم اداره آموزش و پرورش متن نامه اداری کوتاه و ساده باشد.ذکر مطالب اضافی خودداری گردد.

مشخصات موضوعات انشاء در دوره ابتدایی

1)داشتن علاقه

2)داشتن اطلاعات

3)محدود و معین بودن موضوع انشاء

4)موضوعات باید مربوط به محیط زندگی و مسائل روز باشد.

5)وصف یک تصویر

6)چند کلمه که معانی آنها به هم نزدیک است.

تهیه و تنظیم طرح انشا

قدمهایی که در مراحل اولیه برای تنظیم طرح و نوشتن انشاء برداشته می شود:

1)انتخاب موضوع

2)یادداشت نکته‌های مختلف درباره آن

3)دسته‌بندی نکات

4)منظم کردن مطالب به ترتیب منطقی

5)صحبت کردن

6)نوشتن انشا

مشکلات نوشتن انشاء در دوره ابتدایی

1)عدم داشتن مطلب

2)عدم توسعه کتابخانه دبستان و کلاس

3)عدم شرکت دادن بچه‌ها در مجالس عمومی،سخنرانی،نماز جمعه،گردشها و بادیدهای علمی سطح آگاهی آنها را کاهش می‌دهد.
4)عدم فراهم نکردن زمینه‌های مساعد و واقعی برای اجبار یافتن به نوشتن مانند شرکت در تهیه روزنامه‌دیواری،نوشتن نامه و دادن پیام کتبی به خانواده
5)عدم گنجینه لغات کودکان
6)عدم آموختن کلمات هم خانواده،متشابه و متضاد و افزایش لغات آنها
7)عدم آشنایی به سبک و الگوی خاص که بهترین نمونه‌ همان متون دروس کتابهای فارسی است.
8)عدم تطابق موضوع انشاء با سن و فهم و علاقه کودکان
9)عدم توانایی در ترکیب کلمات و بیان احساس فکر
10)عدم آشنایی دانش‌آموز با چگونگی شروع انشاء
*معیارهای تصحیح انشاء در دوره ابتدایی
1)آیا دانش‌آموز اندیشه و مطلب خاصی برای نوشتن داشته است؟
2)آیا بیان مطلب با جملات روشن و درست انجام گرفته و انشاء از غلط‌های املایی و دستوری خالی است؟
3)آیا برای بیان مطلب با جملات روشن و درست انجام گرفته و انشاء از غلط‌های املایی و دستوری خالی است؟
4)هر مطلبی با توجه به اهمیت آن در جای خود قرار گرفته و از تکرار مطالب خودداری شده است؟
5)آیا علائم نقطه‌گذاری رعایت شده؟
6)آیا زیبایی و لطافت در انشاء وجود دارد؟
به هر حال هر معلمی با توجه به روشی که خود در نظر دارد انشاء را تصحیح می‌کند ولی یک راه خوب و مناسب که تلفیقی از روشهای مختلف است.
آموزگار قبلاً خود انشاها را بخواند یادآوریها و نکات لازم را در حاشیه هر انشاء تذکر دهد.نکات خوب و مثبت را در انشاها علامتگذاری کند و استخراج نماید و همچنین نقاط ضعف انشاها را معین کند.در ساعت انشاء قبل از این که انشاها خوانده شود راجع به نکات مثبت و منفی انشاها توضیح دهد(بدون این که نام کسی را ذکر کند)و دانش‌آموزی جنبه‌های مثبت را بر روی تخته‌ی کلاس یادداشت کند و دانشآموزانی که نمره آنها از حد معینی کمتر شده موظف شوند که یک بار دیگر آن انشاء را بنویسند و عبارتهای مورد تأیید معلم را که در روی تخته کلاس نوشته شده در انشاهای خود بیاورند.منابع:روش تدریس فارسی مقطع ابتدایی
مأخذ:سخنان ارائه شده از استاد دانشگاه و تجربیات خودم در کلاس درس


 

نظرات (72)
خیییییییییییییلی خوب بود
امتیاز: 0 0
چهارشنبه 17 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 10:13 ق.ظ
عالیه
امتیاز: 0 0
یکشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 09:17 ب.ظ
اطلاعاتتون خیلی خوبه ولی من میخواستم بدونم برای هر انشایی میشه مقدمه هایی که اسم خدا و اینا رو اورد؟
امتیاز: 0 0
پاسخ:
دوست عزیز سلام
بین مقدمه و خطبه یه تفاوت مهمه
خطبه می تونه هر مطلبی باشه و حتی هیچ ربطی به مقاله یا نوشته ما نداشته باشه . می تونه تکراری باشه . می تونه آیه یا سخن بزرگان باشه
اما مقدمه باید با موضوع نوشته کاملا مرتبط باشه ، ایجاد انگیزه کنه و مخاطب را به خواندن مطلب تشویق کنه . با خواندن اون مخاطب بفهمه آیا نوشته نیازش رو برطرف می کنه یا بهش نیازی نداره
چهارشنبه 10 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 01:54 ق.ظ
خیلی خوب بود
امتیاز: 0 0
سه‌شنبه 9 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 04:21 ب.ظ
عاالی بود همین
امتیاز: 0 0
سه‌شنبه 9 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 02:28 ق.ظ
ممنون
امتیاز: 0 0
سه‌شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 08:56 ب.ظ
عالی بود
امتیاز: 0 0
سه‌شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 04:34 ب.ظ
کمک کرد ولی خوب بود
امتیاز: 0 0
سه‌شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 04:10 ب.ظ
بد نبود ولی میتوانید بهتر باشید.
امتیاز: 0 0
سه‌شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 12:10 ب.ظ
خیلی عالی بود perfect
امتیاز: 0 0
دوشنبه 25 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 01:39 ق.ظ
باسلام
ازتلاش وزحمات شماصمیمانه س‍‍پاسگزارمام امیدوارم همیشه درزندگی وارتقای سطح علمی خودودیگران موفق باشید.
امتیاز: 12 3
چهارشنبه 27 بهمن‌ماه سال 1395 ساعت 11:10 ق.ظ
از مطالب زیبای شما خیلی تشکر میکنم.واقعا مطالب خوبی در سایتتون گذاشته اید*****
امتیاز: 6 9
یکشنبه 24 بهمن‌ماه سال 1395 ساعت 09:40 ب.ظ
خوب بود
متشکرم
امتیاز: 7 9
سه‌شنبه 12 بهمن‌ماه سال 1395 ساعت 06:10 ب.ظ
خیلی ممنون از انشاء زحمتی که کشیده اید خوب بود
امتیاز: 14 5
جمعه 8 بهمن‌ماه سال 1395 ساعت 10:41 ق.ظ
سلام من نویسنده هستم میتونم راهنمایی کنم
امتیاز: 11 7
چهارشنبه 29 دی‌ماه سال 1395 ساعت 07:04 ب.ظ
اگر جملاتتون برای مقدمه چینی در انشا کامل بود خیلی عالی میشد.ولی در هر حال از اینکه برای مهارت در انشا نویسی کمک موثری کردید از شما کمال تشکر دارم...
امتیاز: 10 6
یکشنبه 26 دی‌ماه سال 1395 ساعت 11:24 ب.ظ
به نظر من بد نبود اما بهتر بود که با کلاماتی مانند مثل هم دوستانی که انشاشون کم میشه استفاده کنن مثلا خورشید مثل.... و برای مقدمه هم سعی کنین از دو بیت شعر که با نام و یاد خدا باشد مثل: ای نام تو بهترین سر آغاز بی نام تو نامه کی کنم باز استفاده کنین . موفق باشین
امتیاز: 10 7
یکشنبه 12 دی‌ماه سال 1395 ساعت 04:30 ب.ظ
خیلـــــــــــــــــــــ خوب
امتیاز: 8 5
دوشنبه 6 دی‌ماه سال 1395 ساعت 06:12 ب.ظ
خوبه اما میتونه بهتر هم باشه
امتیاز: 5 4
شنبه 4 دی‌ماه سال 1395 ساعت 11:04 ب.ظ
عالی بود ممنووووووووووووووووووووووون
امتیاز: 6 3
شنبه 4 دی‌ماه سال 1395 ساعت 06:40 ب.ظ
عالی بو دستتون درد نکنه .
آموزش یعنی این.
امتیاز: 5 4
شنبه 20 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 12:01 ب.ظ
سلام لطفا آموزشی کوتاه برای انشا نویسی بگذارید .......من فردا امتحان دارم
امتیاز: 9 2
جمعه 12 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 06:16 ب.ظ
این انشا بسیار زیبا بود اما من به دنبال موضوع انشای تصویر نویسی بودم امانبود می توانید از این انشا هم قرار دهید ممنون از سایت خوبتون
امتیاز: 6 0
دوشنبه 3 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 04:59 ب.ظ
عالی
امتیاز: 6 1
جمعه 30 مهر‌ماه سال 1395 ساعت 04:41 ب.ظ
با سلام
امیدوارم همیشه موفق پیروز باشید
من یک مشکل دارم من در نوشتن انشا پیشرفت چشم گیری کرده ام اما با این حال بار دیگر معلممان به من نمره ی 18 می دهد و در کل مدرسه ی نمونه ی ما که 108 دانش اموز دارد 27 نفر انشا 20 گرفته اند.
بگذارید مختشر تر بگویم[(یک راه حل می خوبام)}
امتیاز: 40 15
یکشنبه 9 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 03:30 ب.ظ
علایت
امتیاز: 23 20
شنبه 8 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 09:53 ب.ظ
علی بود
امتیاز: 22 23
شنبه 8 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 08:39 ب.ظ
انشایی زیبایی بود
امتیاز: 23 19
شنبه 8 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 06:31 ب.ظ
عالی بود خسته نباشی
امتیاز: 31 16
شنبه 8 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 03:09 ب.ظ
خوب بود ولی یه ذره طولانی بود
امتیاز: 26 12
دوشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 03:14 ب.ظ
اصلا خوب نبود........................حالم به هم خورد
امتیاز: 29 25
دوشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 09:11 ق.ظ
امتیاز: 16 21
یکشنبه 2 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 09:47 ب.ظ
خیلی ممنونم
امتیاز: 17 22
جمعه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 04:13 ب.ظ
انشا
امتیاز: 9 22
شنبه 15 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 09:06 ب.ظ
من انشاء ترم اولم 20 شد و الان سرگروه هستم و موضوع انشامون طبیعته بدنه و نتیجه رو نوشتم ولی مقدمه رو موندم ...مرسی مطلب هاتون مفید بودن
امتیاز: 15 25
سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 08:18 ق.ظ
معلم من گفته یه انشا در قالب گزارش بنویسید اما نه اردویی رفتیم نه کار خاصی انجام دادیم میگید چیکار کنم؟؟؟
امتیاز: 20 14
شنبه 1 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 10:25 ب.ظ
خیلی خوب است
امتیاز: 18 19
یکشنبه 18 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 02:39 ب.ظ
نمی دونم چی بگم خیلی خوب بود
امتیاز: 15 23
یکشنبه 18 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 10:08 ق.ظ
ای کاش چند نمونه مقدمه برای شروع انشا هم مینوشتین.من با مقدمه انشا مشکل داریم.ولی خوب بود
امتیاز: 22 14
چهارشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 10:47 ب.ظ
خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییی خیییییییییییییییییییییییلیییییییییییییییییی خوووووووووووووووووووووووووووووووووووب بووووووود ممنونم از لطفتون
امتیاز: 14 20
شنبه 26 دی‌ماه سال 1394 ساعت 03:57 ب.ظ
امتیاز: 9 17
سه‌شنبه 22 دی‌ماه سال 1394 ساعت 07:39 ب.ظ
همگی بیاید به کانالم در تلگرام لینکشو مینویسم.
@DOSTANE000
امتیاز: 14 22
دوشنبه 21 دی‌ماه سال 1394 ساعت 02:35 ب.ظ
مرسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ولی من انشام خیلی ضعیفه ریاضی بیار واست حل کنم
امتیاز: 17 15
یکشنبه 20 دی‌ماه سال 1394 ساعت 10:00 ق.ظ
ایییییییییییییی
امتیاز: 10 15
سه‌شنبه 15 دی‌ماه سال 1394 ساعت 07:23 ب.ظ
من نمی دونم انشامو چه جوری شروع کنم چیکار کنم؟
پاسختون به نظر شماره ی پنج رو خوندم اما چجوری؟ چجوری؟
امتیاز: 12 11
دوشنبه 14 دی‌ماه سال 1394 ساعت 10:37 ب.ظ
سلام ممنون عالی بود
امتیاز: 10 9
دوشنبه 14 دی‌ماه سال 1394 ساعت 10:29 ق.ظ
khub bud bad nabud vali kheily ziad bud vay khaste shodam hal nadaram hamaro bekhunam vali omidvaram emtehane fardamo aliii sham mercccccccccccccccccccccccccccccccc
امتیاز: 8 10
شنبه 12 دی‌ماه سال 1394 ساعت 07:22 ب.ظ
سلام .این مطالب به درد به خور بود و انشاالله در امتحان سختی که در فردا دارم به دردم بخوره باتشکر از مدیریت
امتیاز: 10 8
شنبه 12 دی‌ماه سال 1394 ساعت 03:48 ب.ظ
ممنون ولی بهتر بود یکم خلاصه میکردید.
امتیاز: 11 4
سه‌شنبه 8 دی‌ماه سال 1394 ساعت 07:32 ب.ظ
خیلللللللللللللی ممتننننننننونم از سایتی که گزاشتین
امتیاز: 8 6
دوشنبه 7 دی‌ماه سال 1394 ساعت 11:52 ق.ظ
( تعداد کل: 72 )
   1       2      >>
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نظر بدهید
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد